Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

είκοσι λεπτά....

photo by Tonia Bitzaraki Drouka


Παρά δέκα
μετράω τους χτύπους
Αποφασίζω ξανά
 διαγράφω το χθες

Παρά πέντε
μετράω τα λάθη
Αντέχω ακόμα
 φρενάρω απότομα

Ακριβώς
τα δάκρυα τρέχουν
Ο εγωισμός
κείτεται νεκρός
στο πάτωμα

Και πέντε
γιατρεύω πληγές
Μαζεύω κομμάτια
στα γρήγορα
 πριν μπεις

Και δέκα
Είμαι έτοιμη
Γελάω